Thứ năm, 21/02/2019 08:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vĩnh Phúc: Triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu SX Nông lâm nghiệp CNC

20/10/2011, 15:17 (GMT+7)

Dự án được thực hiện tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 12,5 ha và tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng.

Mới đây, dự án đầu tư xây dựng Khu Sản xuất Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao chính thức triển khai tại Vĩnh Phúc.

Đây là dự án đầu tiên về lĩnh vực trồng trọt ứng dụng công nghệ cao và cũng là mô hình thí điểm hợp tác công tư đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác nhau vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vốn đã nhiều rủi ro lại kém hiệu quả về mặt kinh tế.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 12,5 ha và tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng.

Khu vực triển khai dự án

Dự án sẽ tập trung đầu tư xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, khu sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, dược liệu chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, hệ thống canh tác mới, hệ thống nhà kính, nhà lưới, các kỹ thuật trồng trọt tiên tiến, khảo kiểm nghiệm cây trồng biến đổi gen, hệ thống phòng kiểm định phân tích chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần từng bước hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sạch, bền vững thân thiện với môi trường.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực tại địa phương, đưa nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ-TƯ của Ban Chấp hành TƯ khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 27/12/2006 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp trước mắt cũng như trong tương lai trên địa bàn tỉnh, gây hiệu ứng tích cực có tính chất lan tỏa trong vùng và khu vực đồng bằng Sông Hồng, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

XUÂN HẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận