Thứ năm, 14/11/2019 09:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

12/06/2019, 18:09 (GMT+7)

Ngày 12/6, tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (VRG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo VRG, năm 2018 đi qua đã để lại nhiều dấu ấn lớn và quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn. Việc hoàn thành công tác cổ phần hóa, chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn, thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng quy mô lớn đã làm thay đổi căn bản về quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại Đại hội.

Chất lượng quản trị doanh nghiệp không chỉ nâng tầm tại Công ty mẹ - Tập đoàn mà đã được củng cố, lan tỏa tới các đơn vị thành viên, đặc biệt với việc kiện toàn Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy định có liên quan áp dụng đối với 20 công ty TNHH MTV, 4 đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa đồng thời với Công ty mẹ - Tập đoàn và các doanh nghiệp Tập đoàn nắm cổ phần, vốn góp chi phối đã thực sự thay đổi về chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, giúp Ban điều hành ứng phó kịp thời trước những biến động không thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ được giao . 

Quản trị doanh nghiệp tại VRG luôn công khai, minh bạch và hiệu quả.

Với phương châm “thay đổi để phát triển bền vững”, bước sang năm 2019, Ban điều hành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung lớn, cụ thể như tiếp tục tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Chỉ tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực ngành nghề chính có truyền thống và lợi thế gồm lĩnh vực trồng, chăm sóc chế biến mủ cao su; chế biến gỗ cao su; sản phẩm công nghiệp cao su; khu công nghiệp đầu tư trên đất cao su; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

VRG đang tiếp tục tái cơ cấu, thay đổi để phát triển bền vững.

Ngoài ra, VRG tiếp tục tái cơ cấu các nguồn lực của doanh nghiệp, tái cơ cấu quỹ đất; tiếp tục sắp xếp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp TNHH MTV do Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần; quản lý tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Ban điều hành cũng sẽ tiếp tục yêu cầu rà soát, giám sát việc thực hiện tiết giảm các khoản mục chi phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm tối ưu hóa chi phí thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận