Thứ hai, 14/10/2019 10:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vùng miền núi phía Bắc: Tốc độ tăng trưởng GRDP của vùng đạt 7,6%

08/08/2019, 17:18 (GMT+7)

Ngày 8/8, tại Tuyên Quang diễn ra Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của toàn vùng đạt 7,6%, cao hơn bình quân cả nước (6,76%); thu ngân sách của vùng đạt gần 30.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 76.000 tỷ đồng, số doanh nghiệp được thành lập mới toàn vùng gần 1.900 doanh nghiệp…

Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc.

Năm 2020, các tỉnh trong vùng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành kinh tế và đổi mới môi hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tái cơ cấu ngành kinh tế.

Cả vùng phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 49 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 64.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 320.000 tỷ đồng; giảm 2,74% tỷ lệ hộ nghèo…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào những nội dung như: Các tỉnh trong vùng cần tranh thủ nguồn vốn để đầu tư phát triển; Chính phủ cần tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện; bổ sung kế hoạch trung hạn, nguồn vốn ODA cho các dự án trên địa; thực hiện các chính sách mới do Trung ương ban hành như hỗ trợ hợp tác xã, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

ĐÀO THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận