| Hotline: 0983.970.780

  • Vùng nguyên liệu là căn cơ, then chốt của kinh tế nông nghiệp

    Nông nghiệp 24H của NongnghiepRadio ngày 14/6: Công thức luân canh hiệu quả, bền vững với 5 tầng khai thác; Sầu riêng sẵn sàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; Lúa đông xuân phía Bắc vẫn được mùa; Vùng nguyên liệu là căn cơ, then chốt của kinh tế nông nghiệp...

    Xuân Hào

Tự động
Xem thêm