Thứ hai, 25/06/2018 05:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vướng mắc trong cấp sổ đỏ

20/05/2013, 09:48 (GMT+7)

Mong luật gia giải thích và cho biết rõ hơn về những quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: phamhalkv@gmail.com xin hỏi:

Mong luật gia giải thích và cho biết rõ hơn về những quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể, tôi đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ nhiều năm, khu dân cư này đẫ ổn định nhưng nguồn gốc mảnh đất này cấp chính quyền địa phương cấp chưa đúng thẩm quyền. Trong trường hợp này tôi có được cấp sổ đỏ không và giải quyết những vướng mắc đó như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/1/2013 của UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk như sau:

Xử lý trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trên đất được các tổ chức giao, cấp, phân phối trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2004.

1. Hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trên đất được các tổ chức giao, cấp, phân phối trái thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 (kể cả trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của những người được giao, cấp, phân phối đất trái thẩm quyền) đã hình thành khu dân cư ổn định, do địa phương quản lý về mặt hành chính và thu thuế sử dụng đất mà các tổ chức đó không còn quản lý, sử dụng hoặc đã giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác; nay hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận được UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải lập thủ tục thu hồi của các tổ chức giao cho địa phương quản lý, UBND  huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) xem xét cấp Giấy chứng nhận; hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trên đất được các tổ chức giao, cấp, phân phối trái thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 nhưng tổ chức đó đang còn quản lý thì UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức đó rà soát, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất giao cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 mà các tổ chức đó không còn quản lý, sử dụng đất, nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì không phải làm các thủ tục thu hồi đất bàn giao về địa phương quản lý mà UBND cấp huyện lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điều 16 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Trên đây là những quy định, bạn liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi thường trú để làm các thủ tục xin cấp sổ đỏ.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận