Thứ bảy, 22/09/2018 02:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xả gần 4 tỷ m3 nước cho sản xuất ĐX 2012

15/02/2012, 09:20 (GMT+7)

EVN cho biết đã xả 3,966 tỷ m3 nước với lưu lượng xả trung bình 2.334 m3/s để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2011 - 2012...

Qua 2 đợt xả nước từ các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã xả 3,966 tỷ m3 nước với lưu lượng xả trung bình 2.334 m3/s để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2011 - 2012 ở các địa phương khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Trong đó lượng nước xả từ hồ Hòa Bình là 2,4 tỷ m3, từ hồ Tuyên Quang là 926 triệu m3 và từ hồ Thác Bà là 640 triệu m3.

Như vậy, tổng lượng nước xả vụ Đông Xuân năm nay cao hơn dự kiến khoảng 1,17 tỷ m3 do con triều trong các đợt xả thấp nên các hồ thủy điện phải tiến hành xả nhiều hơn khoảng 6 ngày (mỗi đợt 3 ngày) so với dự kiến ban đầu.

Khác với các năm trước, các hồ thuỷ điện đều phải bắt đầu tiến hành xả nước 4 ngày trước thời điểm bắt đầu lấy nước và chỉ ngừng 1 ngày trước thời điểm kết thúc lấy nước.

Công tác điều hành xả nước gặp nhiều khó khăn bởi mức nước Hà Nội lên chậm khi bắt đầu xả và giảm nhanh khi điều chỉnh lượng nước. Tuy nhiên, trong thời gian lấy nước, mức nước Hà Nội hầu hết đều đạt mức cao và luôn duy trì được ở mức ≥ 2,2m. Kết thúc 2 đợt xả nước, mức nước hồ thủy điện Hòa Bình giảm 5,32m, hồ Thác Bà giảm 3,12m, hồ Tuyên Quang giảm 9,60m.

Sau 2 đợt xả, về cơ bản các địa phương đã lấy đủ nước. Diện tích còn lại 62.923 ha (9,9% kế hoạch) có một phần diện tích được tưới bằng hồ chứa thủy lợi hoặc diện tích vùng cao cục bộ trong hệ thống thủy lợi và một ít diện tích do tập quán sản xuất muộn nông dân chưa lấy nước. Toàn bộ diện tích này sẽ tiếp tục lấy nước, sử dụng nước trong hồ chứa thủy lợi và lượng nước trữ trong hệ thống thủy lợi để đổ ải xong trong tháng 2/2012.

LM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận