Thứ tư, 14/11/2018 02:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xác định 2 kịch bản kinh tế cho Việt Nam

13/10/2014, 09:22 (GMT+7)

Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế VN đến năm 2025: Cơ hội và thách thức” do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Bộ KH-ĐT vừa tổ chức tại Hà Nội.

Theo đó, 2 kịch bản dự báo kinh tế VN trong 5 năm tới đã được các chuyên gia đưa ra và thảo luận: Thứ nhất, với mô hình tăng trưởng được chuyển đổi chậm, không liên tục; không tận dụng tốt cơ hội từ hội nhập quốc tế; quản trị Nhà nước chưa được cải thiện đáng kể. VN sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5%; lạm phát 6,7%; tốc độ tăng đầu tư cho SX (vốn đầu tư/GDP) 13,14%...

Kịch bản thứ hai là chuyển đổi mô hình tăng trưởng được thực hiện liên tục theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lợi thế so sánh của nền kinh tế; tận dụng được lợi thể từ các hiệp định FTA song phương và đa phương; quản trị Nhà nước có nhiều tiến bộ.

VN sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 7,1%; lạm phát 7,21%; tốc độ tăng đầu tư cho SX (vốn đầu tư/GDP) 15,30%.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận