Chủ nhật, 21/10/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xác định đơn giá vật tư hỗ trợ xây dựng NTM

06/11/2013, 10:14 (GMT+7)

Để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng cơ sở thuộc Chương trình xây dựng NTM, Sở Tài chính Hà Nội đã chính thức có hướng dẫn về vấn đề này.

Để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng cơ sở thuộc Chương trình xây dựng NTM, Sở Tài chính Hà Nội đã chính thức có hướng dẫn về vấn đề này.

Liên quan đến xác định đơn giá thanh toán các loại vật tư có sự chênh lệch, phụ thuộc vào khối lượng vật tư cung cấp, điều kiện giao thông, địa điểm tập kết, thời điểm và cự ly vận chuyển, phương thức thanh toán...

Căn cứ vào điểm D, khoản 2, điều 25, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định thì việc lập đơn vị xây dựng, dự toán xây dựng các công trình thuộc đề án xây dựng NTM ở xã do chủ đầu tư là UBND huyện, thị xã hoặc UBND xã quyết định.  

Với quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ xã để mua các loại vật tư, trường hợp huyện, thị xã ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất hoặc giao cho một đơn vị cung cấp các loại vật tư (xi măng, cát, đá, sỏi) cho các xã trên địa bàn, nhà cung cấp vật tư phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đồng bộ các loại vật tư cho các công trình của thôn hoặc xã đến tận nơi thi công xây dựng; UBND xã tiếp nhận vật tư theo hoá đơn của nhà cung cấp và lưu giữ hoá đơn làm căn cứ quyết toán công trình theo quy định.

Căn cứ vào hoá đơn vật tư (có xác nhận của UBND xã), phòng tài chính - kế hoạch trình UBND huyện, thị xã cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ xã mua vật tư và hướng dẫn các xã chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp theo quy định Nhà nước về thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Về việc hạch toán thu hồi khoản kinh phí ngân sách thành phố ứng trước dự toán năm 2013 bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã để hỗ trợ các xã thực hiện chính sách theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội, thống nhất phương pháp hạch toán để các huyện, thị xã chuyển từ tạm ứng sang thực thu, thực chi ngân sách năm 2013. Sau khi thống nhất với Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Tài chính sẽ có công văn hướng dẫn để huyện, thị xã thực hiện.

TẠ THỊ THÚY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận