Thứ năm, 13/12/2018 04:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xác nhận, đính chính thông chứng khoán trong 24h

12/04/2012, 14:15 (GMT+7)

Nếu có bất kỳ thông tin nào làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, người công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, Sở GDCK.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính.

Thông tư quy định, đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán và người có liên quan.

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; trong khi quy định hiện hành là chậm nhất là 10 ngày, kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính...

Nếu có bất kỳ thông tin nào làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, người công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, Sở GDCK.

Bộ Tài chính quy định, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật; phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Bên cạnh đó, việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở GDCK về nội dung thông tin công bố.

Việc công bố thông tin được thực hiện qua báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin; của UBCKNN; của Sở GDCK; Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công bố thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn

 

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận