Thứ năm, 21/06/2018 08:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn

01/07/2013, 10:28 (GMT+7)

Vụ mùa 2013 UBND huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo xây dựng CĐML 70 ha tại xã Ngọc Lý.

Sau khi xây dựng thành công CĐML 50 ha SX lúa tại xã Song Vân, 15 ha SX lạc tại xã Tân Trung, vụ mùa 2013 UBND huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo xây dựng CĐML 70 ha tại xã Ngọc Lý. CĐML ở các thôn Sỏi Làng 8 ha, Ba Mô 11 ha, An Lập 11 ha, Tân Lập 25 ha, Đồng 1 ha và 13 ha tại Cầu Đồng với 410 hộ dân tham gia.

2 giống lúa chất lượng được đưa vào SX là GS 333 và GS 747 do Cty Cổ phần Đại Thành (Bắc Ninh) đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Các hộ tham gia được Cty cung ứng giống trả chậm và tư vấn kỹ thuật. Huyện hỗ trợ 4 triệu đồng bơm thuốc sâu công suất lớn, 100 triệu đồng cơ giới hóa và 10 triệu đồng cho Ban điều hành CĐML...

CHÂU GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận