Thứ năm, 22/11/2018 12:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa

27/05/2014, 10:16 (GMT+7)

Để thực hiện đề án, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 31,5 tỷ đồng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam huy động từ DN và các nguồn khác 13,5 tỷ đồng.

Nằm trong khuôn khổ của Đề án “Hỗ trợ DN nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp - nông thôn”, theo Quyết định 644 của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành.

Mục tiêu của đề án nhằm hỗ trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các DN nhỏ và vừa nông thôn tham gia và phát triển mạng lưới liên kết, SXKD, dịch vụ trong chuỗi giá trị nông sản và gia tăng tỷ lệ DN kinh doanh lên ít nhất là 5% vào năm 2018;

Xúc tiến và hỗ trợ xây dựng được ít nhất 2 thương hiệu sản phẩm NN, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và hướng tới xuất khẩu; tăng cường mối liên kết trong chuỗi cung ứng các sản phẩm NN tiềm năng;

Nâng cao vai trò và năng lực của các tổ chức hỗ trợ DN nhỏ và vừa, các hiệp hội DN, hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ các DN trong chuỗi giá trị sản phẩm NN. Xúc tiến phát triển sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các DN.

Để thực hiện đề án, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 31,5 tỷ đồng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam huy động từ DN và các nguồn khác 13,5 tỷ đồng.

MS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận