Thứ sáu, 22/02/2019 09:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ ATTP

29/03/2013, 09:31 (GMT+7)

Ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-TTg về việc xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP tại Việt Nam.

Ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-TTg về việc xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP tại Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP đủ năng lực đáp ứng việc xử lý nhanh các thông tin về ATTP, sự cố ATTP, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu cụ thể: xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trong toàn quốc, gồm cấp quốc gia, cấp Bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc trung ương và cấp cơ sở; nâng cao chất lượng thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP trong toàn quốc; phân tích nguy cơ về ATTP đối với một số nhóm thực phẩm thông dụng ở Việt Nam.

Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2016: 100% điểm cảnh báo ATTP của các Bộ, ngành, tỉnh TP trực thuộc trung ương, các đơn vị đầu mối liên quan về ATTP được kết nối hoạt động với Điểm cảnh báo Trung tâm; 100% cán bộ nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động của hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP được tập huấn về quản lý và kỹ thuật; 100% điểm cảnh báo ATTP củaq các đơn vị trong hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP được trang bị đủ và đồng bộ các phương tiện tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, cảnh báo về ATTP; trên 70% thông tin cảnh báo về ATTP được xử lý nhanh chóng; 100% sự cố khẩn cấp về ATTP được quản lý kịp thời, có hiệu quả; 100% các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ, ngành (Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế và Bộ Công thương) tổ chức giám sát chất lượng, ATTP các nhóm thực phẩm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chất lượng ATTP trong cả nước; thực hiện đánh giá các nguy cơ ô nhiễm cao đối với 5-10 loại thực phẩm thông dụng trong mỗi năm …

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận