Thứ sáu, 22/11/2019 03:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục

15/10/2019, 20:00 (GMT+7)

Ngày 15/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2011-2019.

 

Các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP bên lề hội nghị.

Tuyên Quang xác định xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Trong 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được  hơn 14.720 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn gần 1.300 tỷ đồng.

Trong 10 năm tỉnh đã làm được hơn 3.800 km đường giao thông nông thôn

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh năm 2011, tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM, đến nay đã có 33 xã đạt chuẩn. Phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn. Tỉnh đang tập trung các nguồn lực xây NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại một số được phương.  

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành đạt chuẩn lên 41/129 xã. Tỉnh duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí của 36 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2019; phấn đấu có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí/xã năm 2019 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020.

ĐÀO THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận