| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 30/11/2020 - 02:43

Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới phải lấy dân làm gốc

Thứ Ba 14/01/2020 - 20:17

Tính đến nay, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) có 7/7 xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi cùng với các cấp, các ngành đã tập trung điều hành quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các mặt.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: Ngay trong những năm đầu thực hiện xây dựng NTM, huyện định gắn công tác lãnh đạo xây dựng NTM với thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Kết quả trong giai đoạn 2011- 2019 đã tổ chức tuyên truyền được 433 cuộc với 22.953 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. 

Đến nay, huyện có 7/7 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong dân, tích cực tham gia vào việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp vốn và ngày công lao động xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng, tham gia phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường. Tính đến nay, huyện có 7/7 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Trên địa bàn huyện đã hoàn thiện 274 tuyến đường giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn của các xã là 99,5%, tỷ lệ hộ nghèo của huyện dưới 4%.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố, nâng chất các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được triển khai, tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo ông Phúc, xây dựng NTM từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, điển hình như mô hình xây dựng tuyến đường sáng - xanh - xạch - đẹp.

Toàn huyện Vĩnh Lợi có 17 hợp tác xã nông nghiệp với 570 thành viên.

Các mô hình khu dân cư tự quản, nuôi heo đất xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập. Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững... Những mô hình trên đã góp phần vào kết quả chung của toàn huyện trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/xay-dung-nong-thon-moi-phai-lay-dan-lam-goc-d255717.html