Thứ hai, 25/06/2018 08:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM làm đổi thay một huyện nghèo

09/01/2017, 08:50 (GMT+7)

Nhờ phong trào xây dựng NTM mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh được giảm từ 35,7% vào cuối năm 2011 xuống còn 31,5% vào cuối năm 2015.

14-02-03_duong-gio-thong-nong-thon-cu-x-mu-due-huyen-yen-minh-d-duoc-be-tong-ho-den-tn-nh-dn Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đến tận nhà dân  

Yên Minh là một trong 4 huyện vùng Cao nguyên đá và cũng là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần).

Bên cạnh đó, huyện Yên Minh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Mông, La Chí, Pu Péo, Nùng, Hoa, Giấy....trình độ dân trí thấp; các điều kiện về cơ sở hạ tầng còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ đói nghèo khá cao...

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 6 năm triển khai thực hiện (từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2016), huyện Yên Minh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo nên những khởi sắc mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn một huyện nghèo.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Minh, sau 6 năm triển khai chương trình NTM, huyện Yên Minh đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Qua các đợt do huyện và các xã phát động với nội dung "Chung sức xây dựng NTM", chương trình đã nhận được sự ủng hộ với số tiền trên 4,6 tỷ đồng; người dân đóng góp 980 nghìn ngày công lao động, tương đương trên 95 tỷ đồng; người dân các xã hiến trên 180.500 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; mở mới  243,90 km đường giao thông nông thôn; tu sửa và nâng cấp trên 368 km đường.

Trong 6 năm, huyện Yên Minh đã triển khai thành công 59 mô hình về trồng trọt và chăn nuôi với các cây trồng và vật nuôi giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tính nhân rộng trên địa bàn.

Đã có 239/282 thôn của huyện xây dựng được "Quỹ phát triển thôn" với số tiền trên 1,8 tỷ đồng và 17/17 xã của huyện đã hoàn thành quy hoạch về xây dựng NTM....

Đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Yên Minh đã có nhiều khởi sắc mới. Cụ thể, nếu như khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM vào cuối năm 2011 và căn cứ theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM thì xã cao nhất của huyện Yên Minh cũng chỉ đạt 3 tiêu chí.

Nhưng đến cuối năm 2015, đã có 1 xã Mậu Duệ đạt chuẩn NTM; tính đến tháng 10/2016, trên địa bàn huyện Yên Minh đã có 1 xã Phú Lũng đạt 16 tiêu chí, 8 xã đạt từ 11 - 14 tiêu chí và 7 xã đạt 8 tiêu chí.

Cũng nhờ phong trào xây dựng NTM mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh được giảm từ 35,7% vào cuối năm 2011 xuống còn 31,5% vào cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, người dân của huyện Yên Minh đã đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích và thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh cho biết: Xây dựng NTM là mục tiêu quan trọng và lâu dài của cấp ủy, chính quyền và các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Minh. Xây dựng NTM đã mang lại sự thay đổi tại các vùng nông thôn, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM và đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo trước mắt cũng như lâu dài.

PHẠM VĂN PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận