Thứ ba, 19/02/2019 01:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM ở Bình Thuận đi vào nề nếp

20/03/2013, 08:52 (GMT+7)

Ông Nguyễn Cơ, Chi cục trưởng Chi cục PTNT kiêm Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Thuận, trả lời NNVN về kết quả 2 năm triển khai xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Cơ, Chi cục trưởng Chi cục PTNT kiêm Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Thuận, trả lời NNVN về kết quả 2 năm triển khai xây dựng NTM.

Thưa ông, sau 2 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay tỉnh Bình Thuận đã đạt được kết quả gì?

Tỉnh Bình Thuận chọn 21 xã điểm (chiếm 21,8%) đăng ký đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia vào năm 2015 và xây dựng ngoài xã điểm là 75 xã. Đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban điều hành Chương trình XD NTM tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, xã, thôn; xây dựng quy chế làm việc.

Tất cả các huyện, xã, các ngành trong tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua "Chung sức, chung lòng xây dựng NTM".

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: biểu diễn văn nghệ, thơ ca, hò vè... Các huyện, xã cũng xây dựng cụm pa nô, băng rôn tuyên truyền; tổ chức phát thanh trên đài truyền thanh, các trạm truyền thanh xã. Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cũng chung sức, chung lòng xây dựng NTM bằng cách xây dựng mô hình: "Dân vận khéo", "Khu dân cư bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”… gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Kết quả sau 2 năm vận động, nhân dân đóng góp công sức và 78,78 tỉ đồng; xây dựng được 198 căn nhà cho hộ nghèo, các công trình giao thông nông thôn… Đến nay, có 90/96 xã (đạt 93,75%) được phê duyệt Đồ án quy hoạch.

Về thực hiện xây dựng tiêu chí, đến 31/12/2012 có 84 xã có tiêu chí tăng so với năm 2011. Các tiêu chí thực hiện đạt thấp là: Giao thông (đạt 5/96 xã, trường học đạt 10/96 xã, cơ sở vật chất văn hóa đạt 0/96 xã, cơ cấu lao động 6/96 xã, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh đạt 21/96 xã...).

Với kết quả đã đạt được như trên, ông có đánh giá gì ?

Những mặt làm được tại Bình Thuận cho đến nay là đã hình thành được hệ thống chỉ đạo và điều hành xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở dần đi vào nề nếp. Bước đầu đã huy động được sự tham gia của các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân vào cuộc, tạo thành phong trào rộng khắp. Công tác tuyên truyền, phát động thi đua được đẩy mạnh, nhận thức của nhân dân về Chương trình xây dựng NTM được nâng lên; nhận thức của cán bộ nhất là cán bộ xã về NTM có chuyển biến, thấy được trách nhiệm, cách làm, quy trình thực hiện.

Người dân tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn

Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh cũng quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển SX từng bước có chuyển biến, các địa phương quan tâm chuyển đổi cơ cấu SX, cơ cấu cây trồng để phát huy tiềm năng và lợi thế. Đáng chú ý là một số huyện xây dựng cánh đồng lúa năng suất cao với nhiều hộ dân tham gia, có sự hỗ trợ của DN, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, góp phần phục vụ nhu cầu SX và ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, qua rà soát phần lớn xã điểm có số tiêu chí đạt cao hơn so ban đầu, xã tăng nhiều nhất là 9 tiêu chí (xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình), đây là động lực để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng NTM năm 2015.

Bên cạnh mặt đạt được thì vẫn còn những hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động tuy có tăng cường nhưng chưa rộng khắp nên một bộ phận nhân dân chưa hiểu đầy đủ về chủ trương, nhất là vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.

Nhiều xã do xuất phát điểm thấp, kinh tế xã hội khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế nên mức độ đạt tiêu chí thấp; còn các xã điểm tuy có xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện Bộ tiêu chí cho từng năm, nhưng biện pháp chưa cụ thể, tổ chức thực hiện thiếu tập trung và chủ động.

Việc phân bổ kinh phí từ Trung ương đến tỉnh chậm khiến việc phân khai và giải ngân kinh phí cũng chậm theo; hằng năm kinh phí hỗ trợ chương trình cũng không nhiều, nhưng phải chuyển tiếp năm sau.

Sự chỉ đạo của cấp huyện một số nơi chưa tập trung và kiên quyết; năng lực triển khai và tổ chức thực hiện cụ thể của một số xã còn hạn chế và thiếu quyết tâm.

Kế hoạch triển khai xây dựng NTM trong năm 2013 như thế nào, thưa ông?

Trong năm nay, mục tiêu cơ bản của tỉnh là nâng số tiêu chí đạt được từ 14 -15 tiêu chí đối với 21 xã điểm vào cuối năm và số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của 96 xã là 9 tiêu chí/xã, không còn xã ở nhóm dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này trong thời gian tới tỉnh Bình Thuận tiếp tục nâng cao bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng NTM theo khung chương trình đào tạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt, đồng thời tăng cường tập huấn cho Ban chỉ đạo huyện, xã; bảo đảm 100% cán bộ xã, thôn được tập huấn đủ năng lực triển khai hiệu quả chương trình này ở địa phương.

Cảm ơn ông!

KS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận