Thứ bảy, 22/09/2018 12:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp lương cho người lao động

08/10/2012, 09:56 (GMT+7)

Theo quy định tại Thông tư số 25/2011/ngày 26/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp quy định:

Một độc giả ở Đồng Tháp xin hỏi:

Con tôi đã hoàn thành chương trình học Kế toán doanh nghiệp do Trung tâm Xúc tiến việc làm tỉnh Đồng Tháp liên thông với Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghệ - TP. Hồ Chí Minh, với thời gian tham gia học là 3 năm từ năm 2009-2011 và đã được Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ - TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Nay con tôi đang làm việc tại VQG Tràm Chim nhưng nhiệm vụ theo hợp đồng thỏa thuận hưởng mức lương 1,5 và đã tái ký hợp đồng 2 lần (mỗi lần 3 tháng), lần 2 đến hết tháng 9/2012 sẽ hết hợp đồng.

Theo thông tin của  Chánh văn phòng VQG Tràm Chim thì con tôi được nâng bậc lương ở lần ký hợp đồng sau theo trình độ chuyên môn. Như vậy, khi ký hợp đồng làm việc lần sau, con tôi sẽ được hưởng bậc lương hệ số mấy theo bằng cấp mà Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghệ - TP. Hồ Chí Minh đã cấp giấy tốt nghiệp?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 25/2011/ngày 26/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp quy định: Người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc tại doanh nghiệp quy định tại khoản 1 điều 1 Thông tư 25 được xếp lương theo thang lương, bảng lương trong các Cty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP như sau:

Đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề:

- Làm công việc của chức danh cán sự, kỹ thuật viên thì xếp vào bậc 2 của chức danh cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Làm công việc của chức danh nhân viên văn thư thì xếp vào bậc 2 của chức danh nhân viên văn thư; làm công việc của chức danh nhân viên phục vụ thì xếp vào bậc 3 của chức danh nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

- Làm công việc của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo các ngành, nhóm ngành của các thang lương 7 bậc hoặc thang lương 6 bậc thì xếp vào bậc 3 của ngành, nhóm ngành thuộc thang lương tương ứng.

- Làm công việc của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo các chức danh của bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh có từ 3 bậc trở lên thì xếp vào bậc 2 của chức danh thuộc bảng lương tương ứng.

- Làm công việc của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo các chức danh của bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh có 2 bậc thì xếp vào bậc 1 của chức danh thuộc bảng lương tương ứng.

Người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc tại doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư này thì được xếp lương theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng, quyết định theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; mức lương cụ thể do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận nhưng phải bảo đảm nguyên tắc không có sự phân biệt giữa người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc hệ thống đào tạo nghề với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng theo Luật Giáo dục năm 2005.

Người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp áp dụng chế độ tiền lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu, vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận