Thứ hai, 20/08/2018 03:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp lương công chức xã, phường

05/09/2014, 08:15 (GMT+7)

Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng 1,18 so với mức lương tối thiểu.

Bạn đọc Nguyễn Văn Chiến, có địa chỉ email ubndxathuanthanh@gmail.com hỏi:

Năm 1992 tôi được bầu làm Bí thư Đoàn xã, đến tháng 4/1995 tôi được Ban Thường vụ Đảng ủy xã cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 1, trường chính trị của tỉnh mở, tháng 7/1997 tôi học xong và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.

Đến tháng 10/2002, tôi theo học tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đến tháng 11/2006 tôi tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học. Tôi được xếp lương đại học tính từ ngày 1/12/2006 bậc 1 hệ số lương là 2,34 đến ngày 1/12/2012 tôi được xếp bậc 3 hệ số lương là 3,0.

Tôi xin hỏi theo công văn số 3692-CV/BTCTW ngày 31/10/2012 và công văn số 7120-CV/BTCTW ngày 28/7/2014 bổ sung một số nội dung về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị thì tôi có được tính xếp ngạch bậc hưởng lương từ khi có bằng trung cấp lý luận chính trị hay không, nếu được tính thì đến nay tôi được hưởng bậc mấy của hệ đại học?

Xin luật sư vui lòng giải thích giúp.

Trả lời:

Theo Nghị đinh số 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước), bảng lương số 4 (bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng 1,18 so với mức lương tối thiểu.

Theo công văn số 3692-CV/BTCTW, ngày 31/10/2012 và công văn số 7120-CV/BTCTW, ngày 28/7/2014 bổ sung  một số nội dung về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị thì các văn bằng tại các trường chính trị của Trung ương và của tỉnh được coi là tương đương với văn bằng chuyên môn làm căn cứ để xếp lương.

Trường hợp của bạn bạn đã tốt nghiệp đại học và đã được xếp lương theo Nghị định 92/2009 thì không thuộc diện xếp lại lương theo hai công văn nêu trên.

Hai công văn này chỉ áp dụng cho các đối tượng không có bằng cấp chuyên môn nhưng có văn bằng của các trường chính trị thì được công nhận văn bằng tương đương với văn bằng chuyên môn để xếp lương theo Nghị định 204/2004 và Nghị định 92/2009.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận