Chủ nhật, 24/06/2018 06:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp lương đối với cán bộ xã

06/03/2014, 09:44 (GMT+7)

Cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên...

Anh Nguyễn Vân, công tác tại Hội đồng nhân dân xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hỏi:

Tôi có thời gian công tác ở xã, giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND. Tổng thời công tác 16 năm (mười sáu năm), hưởng lương bậc 2: (2,45) ; trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học chính trị khóa 1999-2000. Ngày 30/12/2011 tôi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành: Hành chính và đươc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi chuyển xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Mộ Đức: Ngạch: Cán sự, mã ngạch: 01.004, bậc: 1/12, hệ số: 1,86. Hệ số chênh lệch bảo lưu: 0,39. Hệ số phụ cấp chức vụ: 0,2. Phụ cấp loại xã: 5%.Thời gian hưởng lương, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp kể từ ngày 1/1/2012. Như vậy Tôi có được xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị (Trung cấp) không?.

Trả lời:

Tại Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định việc xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã như sau:

Căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tương ứng với trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của từng trường hợp để thực hiện xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2010 theo nguyên tắc: Cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo đại học trở lên thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên (mã số 01.003), nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đào tạo dưới cao đẳng thì được xếp lên 1 bậc lương trong ngạch có trình độ đào tạo tương ứng.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính đối với công chức cấp xã theo nguyên tắc nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên cao đẳng hoặc chưa đủ 24 tháng đối với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo dưới cao đẳng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau trong ngạch công chức hành chính được xếp.

Trường hợp được tính xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức hành chính mà vẫn còn thừa thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian công tác còn thừa này được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên cao đẳng và sau 2 năm (đủ 24 tháng) đối với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo dưới cao đẳng được tính hưởng 5%, cứ mỗi năm tiếp theo (đủ 12 tháng) được tính hưởng thêm 1%.

Từ quy định nêu trên thì anh là cán bộ xã, có trình độ chuyên môn trung cấp thì được xếp lương theo Thông tư số 06 như đã nêu trên. Anh nghiên cứu và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyến xếp lương cho anh theo đúng quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận