Thứ ba, 25/06/2019 12:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xếp lương đối với công chức xã

20/01/2014, 11:16 (GMT+7)

Em được tuyển dụng vào công chức văn phòng phụ trách thống kê ở một xã X, thuộc tỉnh Đồng Tháp, em có bằng cử nhân sư phạm lịch sử.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: nguyenvanle3@gmail.com hỏi:

Em được tuyển dụng vào công chức văn phòng phụ trách thống kê ở một xã X, thuộc tỉnh Đồng Tháp, em có bằng cử nhân sư phạm lịch sử.

Trước khi có quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp, quy định bằng chuyên môn... thì em được xếp lương 1.18. Vậy sau khi có quyết định này thì em có được xếp lương theo bằng đại học của em không?Vì theo em biết, trong quyết định quy định công chức văn phòng - thống kê nếu có bằng thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn sẽ được xếp lương theo bằng. Cho em hỏi thêm ngành sư phạm lịch sử có thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn không? Em cám ơn và mong nhận được phản hồi của luật sư!

Trả lời:

Căn cứ vào Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 16/2013 ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức, xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Đồng Tháp quy định: 

Về đối tượng áp dụng: Đối với công chức cấp xã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, gồm 07 chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - thống kê, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn), Văn hóa - xã hội.

Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Văn phòng - thống kê bao gồm:

Trung cấp: Hành chính, Chính trị - hành chính; Cử nhân Hành chính;

Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Luật (Pháp lý), nghiệp vụ Văn phòng và văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng và văn thư - lưu trữ, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Công nghệ thông tin.

Cao đẳng, đại học các ngành thuộc khối khoa học Xã hội và Nhân văn.

Từ quy định nêu trên áp dụng vào trường hợp của bạn, bạn sẽ được xếp lương phù hợp với trình độ đào tạo của bạn theo Quyết định 16 của UBND tỉnh Đống Tháp.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận