Chủ nhật, 23/09/2018 03:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp ngạch lương công chức

29/10/2010, 10:02 (GMT+7)

Chị Lê Thị Thu Hương gửi từ hòm thư: huongminh2005@gmail.com hỏi:

Tôi là cán bộ, công chức công tác trong ngành nông nghiệp đã gần 40 năm. Trong chuyên mục Luật sư của bạn, tôi thấy có nhiều kiến thức bổ ích tư vấn cho bạn đọc về chính sách pháp luật của nhà nước. Nay tôi xin hỏi về trường hợp sau:

+ Cán bộ công chức trình độ chuyên môn bằng trung cấp đo đạc có được xếp vào ngạch chuyên viên không?

+ Bằng cao cấp chính trị có thời gian đào tạo là hai năm được coi là bằng đại học không, có được sử dụng để xếp vào ngạch lương chuyên viên không?

+ Công chức có hai bằng nêu trên có được xếp vào ngạch chuyên viên không? Nếu đã được xếp vào ngạch chuyên viên rồi thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và các nghị định hướng dẫn thi hành luật; Nghị định 204 ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức... và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định thì ngạch lương chuyên viên có mã ngạch 01,003 thuộc công chức loại A1, theo quy định thì công chức được xếp ở ngạch này phải có trình độ học vấn đại học.

Đối với công chức tốt nghiệp trung cấp thì xếp lương theo ngạch cán sự có mã ngạch 01,004 thuộc nhóm công chức loại B. Do vậy, cán bộ, công chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp thì không đủ điều kiện xếp vào ngạch chuyên viên.

Theo quy định về quản lý cán bộ, công chức quy định việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây :

Làm công việc nào thì bổ nhiệm vào ngạch công chức đó. Người được bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch. Công chức loại A là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học. Công chức loại B là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục nghề nghiệp. Công chức loại C là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp.

Từ quy định trên nếu chị thấy việc xếp lương cho cán bộ, công chức chưa đúng thì đề nghị cơ quan xem xét trình lên cơ quan nội vụ để xếp lại cho đúng quy định.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận