Thứ ba, 19/02/2019 11:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp ngạch lương công chức

06/12/2011, 11:03 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: buivankhanh1980@gmail.com xin hỏi:

Tôi công tác tại UBND xã Liên Vũ (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) với chức danh công chức văn phòng - thống kê. Tôi đã học qua trung cấp quản lý hành chính, đến năm 2005 tôi học đại học hệ vừa học vừa làm với chuyên ngành phát triển nông thôn và khuyến nông do Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội mở.

Đến năm 2009, tôi được cấp bằng đại học và làm hồ sơ chuyển ngạch chuyên viên nhưng đến nay chưa được chuyển ngạch. Vậy trường hợp của tôi có được chuyển ngạch không?

Trả lời:

Thông tư số 13 ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống:

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT- BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ LLVT, cơ yếu và Cty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao sổ BHXH được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định: Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ BHXH được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

Từ quy định nêu trên thì bạn được đủ điều kiện xếp ngạch ngạch lương chuyên viên.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận