Thứ sáu, 17/08/2018 12:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử lý các hộ nuôi tôm trái phép gây ô nhiễm môi trường

07/10/2013, 10:14 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh xử lý các hộ nuôi tôm trái phép gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh xử lý các hộ nuôi tôm trái phép gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích vào việc nuôi tôm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; xả, thải nước nuôi tôm ra ngoài môi trường không đúng qui định gây ô nhiễm môi trường; xả, thải nước thải bị ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn ra môi trường ngoài.

Đặc biệt, kiểm tra việc xây dựng các ao nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; kiểm tra việc khai thác và sử dụng trái phép nguồn nước ngầm; vi phạm qui định tại Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các qui định hiện hành của Nhà nước; kiểm tra việc xử lý vi phạm nuôi tôm lót bạt trên cát tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình… Được biết, thời gian thanh, kiểm tra từ ngày 7 đến ngày 18/10/2013.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận