Thứ hai, 28/05/2018 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử lý các trường hợp có đất nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch

11/11/2014, 09:07 (GMT+7)

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận, huyện nghiên cứu xây dựng tiêu chí xử lý từng trường hợp...

UBND TP.HCM vừa chấp thuận xử lý các trường hợp có đất nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch trước khi UBND TP ban hành Quyết định số 150/2004/QĐ-UB (QĐ 150) ngày 9/6/2004 về quy định quản lý sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với các trường hợp đất ở (chưa xây dựng nhà ở nhưng có chủ quyền sử dụng đất) nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch trước khi QĐ 150 có hiệu lực thi hành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận, huyện nghiên cứu xây dựng tiêu chí xử lý từng trường hợp.

Các dự án nhà ở đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch trước khi QĐ 150 có hiệu lực thi hành thì tuân thủ thực hiện theo Điều 7, Điều 8 của QĐ 150...

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận