Thứ bảy, 24/08/2019 05:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xử lý đất tăng thêm, mà không có giấy tờ

31/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017 ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định trường hợp diện tích đất tăng thêm...

Ông Nguyễn Văn Thắng ở tỉnh Ninh Bình hỏi: Gia đình tôi sinh sống trên mảnh đất này đã mấy chục năm, không có tranh chấp. Gần đây khi đo đạc lại thì thấy diện tích tăng thêm so với sổ đỏ trước đây. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp gia đình tôi muốn cấp lại sổ đỏ cho đúng với diện tích đất trên thực tế có được không, luật quy định cụ thể ra sao?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017 ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì xem xét, xử lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;

c) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì việc xem xét, xử lý và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

đ) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này, nếu thửa đất gốc đã được cấp giấy chứng nhận.

đ) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này.

Từ quy định nêu trên, gia đình ông đủ điều kiện để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận