Thứ sáu, 26/04/2019 02:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xử lý kỷ luật người đứng đầu

19/08/2014, 08:12 (GMT+7)

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức và viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: hongnga@gmail.com hỏi:

Cơ quan tôi vừa xảy ra một số vụ việc tham nhũng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và một số cán bộ. Chúng tôi muốn biết người đứng đầu cơ quan để xảy ra vụ việc trên thì xử lý như thế nào, theo văn bản nào của Nhà nước?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, thì tuỳ theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật như sau: 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức và viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức:

Khiển trách; cảnh cáo; cách chức.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức quy định tại Điểm a và g Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại điều lệ của tổ chức đó.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Các hình thức xử lý kỷ luật bao gồm:

- Áp dụng hình thức khiển trách: Được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Áp dụng hình thức cảnh cáo: Được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Áp dụng hình thức cách chức: Được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG.MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận