Thứ năm, 13/12/2018 01:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử lý ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu

28/11/2013, 10:12 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường TP Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Trong năm 2012, UBND TP đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, thống kê sơ bộ các điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV trên địa bàn TP và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại 3 khu vực gồm chợ Nhông (huyện Ba Vì), Vân Đình (huyện Ứng Hòa) và Xuân Nộn (huyện Đông Anh) tồn lưu hóa chất BVTV bị ô nhiễm nghiêm trọng dựa trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát.

Năm 2013, tiếp tục tiến hành điều tra, khảo sát chi tiết phạm vi, mức độ ô nhiễm hóa chất BVTV tại 2 điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật là kho Chùa Cao (huyện Ba Vì) và kho Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ).

Liên quan đến việc triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu, ngày 23/10/2013, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở NN-PTNT tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường đất do hóa chất BVTV tại Trạm BVTV huyện Thanh Oai.

Cụ thể, diện tích đất ô nhiễm đã xử lý 509,42 m2, công nghệ xử lý tại chỗ bằng hóa chất. Trước và sau khi xử lý, Sở NN-PTNT đã tiến hành quan trắc, đánh giá môi trường đất, kết quả hiệu lực xử lý đạt 95%.

Việc xử lý ô nhiễm môi trường đất do hóa chất BVTV bằng phương pháp xử lý tại chỗ, chi phí thấp hơn so với phương pháp vận chuyển đất bị ô nhiễm đi tiêu hủy bằng lò đốt đa cấp.

Giai đoạn từ nay đến hết năm 2014, UBND TP Hà Nội đã giao Sở TN-MT tiến hành đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất BVTV, triển khai đánh giá, phân loại và xử lý một số điểm tồn lưu ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Việc triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV tồn lưu sẽ được thực hiện vào năm 2015.

NM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận