Thứ sáu, 26/04/2019 03:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy

20/07/2015, 09:44 (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Sở Công thương các tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy. 

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị và vướng mắc của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trong việc thực hiện các quy định về sử dụng dấu hợp quy trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT, để phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Các sản phẩm phân bón vô cơ được sản xuất và công bố sản phẩm, hàng hóa theo TCVN, TCCS phù hợp hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (vỏ bao bì chưa có dấu hợp quy) trước ngày Thông tư số 29/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành (ngày 27/11/2014) hiện đã và đang lưu thông trên thị trường tiếp tục được lưu hành hết thời hạn sử dụng trên bao bì;

Các Sở Công thương kiểm tra xác định số lượng bao bì đã in TCCS phù hợp, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài còn tồn kho và được sử dụng đến hết ngày 27/ 11/2016;

Trường hợp sản phẩm đã công bố TCCS, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài hoặc có chứng nhận hợp quy thì được phép bổ sung công bố hợp quy trên bao bì; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trong các trường hợp nêu trên báo cáo về Sở Công thương số lượng bao bì chưa có dấu hợp quy, có kế hoạch sản xuất và sử dụng bao bì cũ phù hợp.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận