Thứ bảy, 22/09/2018 03:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử phạt hành vi vi phạm các quy định về cấm khai thác

01/10/2014, 08:13 (GMT+7)

Quy định xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thời gian cấm khai thác, vùng cấm, nghề cấm khai thác dựa theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP.

* Hỏi: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thời gian cấm khai thác, vùng cấm, nghề cấm khai thác bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thời gian cấm khai thác, vùng cấm, nghề cấm khai thác bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với tàu cá không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 m hoặc tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 20 sức ngựa.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên mà không lắp máy hoặc tàu cá có lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên đến dưới 50 sức ngựa.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa đến dưới 90 sức ngựa.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa.

 -Phạt tiền từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa đến dưới 400 sức ngựa.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 400 sức ngựa trở lên.

Bên cạnh hình thức xử phạt chính, các trường hợp trên còn bị áp dụng các hình thức sau:

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu công cụ khai thác thủy sản (trừ tàu cá) đối với trường hợp vi phạm nghề cấm khai thác.

Biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận