Thứ hai, 16/07/2018 11:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử phạt, khắc phục hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống lụt bão

04/01/2013, 09:40 (GMT+7)

Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt bão được quy định như thế nào?

* Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt bão được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt bão bao gồm:

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão tối đa là 40.000.000 đồng.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt bằng tiền thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị áp dụng một hoặc hai hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp liên quan đến hành vi vi phạm;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão còn bị áp dụng một hoặc hai biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng trái phép;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Nếu không tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả quy định trên thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế đó.

4. Người nước ngoài vi phạm hành chính còn có thể bị xử phạt trục xuất. Trục xuất ðýợc áp dụng là hình thức phạt chính hoặc xử phạt bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận