Thứ tư, 19/12/2018 09:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xuất bản cuốn Cẩm nang bác sỹ cây trồng

07/11/2012, 10:13 (GMT+7)

KS Nguyễn Mạnh Chinh, một cán bộ "lão làng" ngành BVTV vừa cho in cuốn sách kỹ thuật nông nghiệp "Cẩm nang bác sỹ cây trồng"...

KS Nguyễn Mạnh Chinh, một cán bộ "lão làng" ngành BVTV vừa cho in cuốn sách kỹ thuật nông nghiệp "Cẩm nang bác sỹ cây trồng" dày 390 trang, khổ 16 x 24 cm tại NXB Nông nghiệp.

Nội dung cuốn sách trên gồm 4 phần: Sức khỏe cây trồng; Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cây trồng; Kiểm tra và chẩn đoán sức khỏe cây trồng; Bón phân và phòng trừ dịch hại. Trong từng phần, tác giả đề cập nhiều nội dung từ BVTV đến dinh dưỡng đến biện pháp canh tác với các kiến thức sâu sắc nhưng được trình bày súc tích dễ hiểu.

Có thể nói, đây là cuốn sách cô đọng rút ra và cập nhật hóa 42 tập của bộ sách "Bác sỹ cây trồng" mà Nguyễn Mạnh Chinh là tác giả đã được xuất bản và tái bản nhiều lần trong các năm trước đây.

QUANG NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận