| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 27/11/2020 - 16:18

Xã hội

Xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng

Thứ Tư 31/10/2018 - 08:58

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 78,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cứu đói cho hộ nghèo thôn, bản biên giới.

UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/xuat-gao-du-tru-quoc-gia-cho-tinh-cao-bang-d229808.html