Thứ tư, 19/06/2019 01:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xuất khẩu lâm sản 10 tháng đạt trên 7,6 tỷ USD

30/10/2018, 07:20 (GMT+7)

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), trong 10 tháng đầu năm 2018 chi trả dịch vụ môi trường rừng thu tăng 61% so với năm 2017, tính đến 23/10/2018, cả nước thu được 2.557 tỷ đồng tiền DVMTR, đạt 109% kế hoạch năm 2018 và 161% so với cùng kỳ năm 2017, tăng so với cùng kỳ 967 tỷ đồng.

* Chi trả dịch vụ môi trường rừng tăng thu 61%

12-54-10_img_0138
Ngành lâm nghiệp 10 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh ở hầu hết mọi lĩnh vực so với cùng kỳ

Hiện, cả nước đã trồng 186.834ha rừng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 87,1% so với kế hoạch năm 2018. Trong đó, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 11.466ha, đạt 80,5% kế hoạch năm và 110% so với cùng kỳ năm 2017. Trồng rừng sản xuất: 175.368ha (trồng mới 47.356ha, trồng lại sau khai thác 127.623ha), đạt 89,6% kế hoạch năm, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đến ngày 24/10/2018, cả nước đã chuẩn bị được gần 663,5 triệu cây giống các loại, bằng 128,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trồng cây phân tán: 47 triệu cây, đạt 79,6% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, lĩnh vực khai thác rừng trồng tập trung tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ước tính trong tháng 10 22.000ha, sản lượng khoảng 1,63 triệu m3. Lũy kế từ đầu năm ước đạt 15,47 triệu m3 (bằng 83,5 % kế hoạch năm 2018), tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tổng số 2.557 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Trung ương thu được: 1.974,7 tỷ đồng (đạt 117,7% kế hoạch năm 2018); Quỹ tỉnh thu được: 582 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch năm 2018). Quỹ Trung ương đã thực hiện điều phối tiền cho các tỉnh là 1.427,4 tỷ đồng đạt 85,5% kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, xuất nhập khẩu lâm sản tiếp tục tăng trưởng trên 16% so với năm 2017. Cụ thể, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7,612 tỷ USD (bằng 84% kế hoạch năm), tăng 16,12% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 23,37% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 16,12%. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 10 tháng ước đạt 5,72 tỷ USD.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận