Thứ bảy, 23/06/2018 11:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ý kiến của TP Hà Nội về loạt bài “Bán đất xây dựng nông thôn mới: Nên hay không?”

04/08/2010, 09:15 (GMT+7)

Sau khi NNVN đăng loạt bài “Bán đất xây dựng nông thôn mới: Nên hay không?”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng đã ký công văn gửi báo NNVN về việc tiếp thu và làm rõ nội dung báo nêu.

Đất bỏ không ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sau khi NNVN đăng loạt bài “Bán đất xây dựng nông thôn mới: Nên hay không?”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng đã ký công văn gửi báo NNVN về việc tiếp thu và làm rõ nội dung báo nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 5/8/2008 của BCH TƯ Đảng và Nghị quyết 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, TP Hà Nội đã chỉ đạo làm điểm xây dựng NTM ở 3 xã: Mai Đình, huyện Sóc Sơn; Song Phượng, huyện Đan Phượng và Đại Áng, huyện Thanh Trì.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện hướng dẫn, giúp các xã khảo sát đánh giá thực trạng và lập đề án. Đề án xây dựng NTM các xã được UBND các huyện và Hội đồng thẩm định của TP xem xét, thẩm định trình UBND TP phê duyệt tại QĐ số 4389/QĐ-UBND, 3490/QĐ-UBND, 3491/QĐ-UBND, ngày 15/7/2010.

Theo đó, nguồn vốn để thực hiện đề án xây dựng NTM gồm: Vốn ngân sách các cấp (TP, huyện, xã), vốn thuộc các chương trình mục tiêu, vốn của các chương trình lồng ghép, vốn huy động của các DN, vốn huy động đóng góp của nhân dân… Nguồn vốn ngân sách xã bao gồm từ các nguồn thu ngân sách, nguồn đấu giá quyền sử dụng đất được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (chiếm tỷ lệ trên dưới 15% tổng số vốn đầu tư của dự án).

Về việc bán đất xây dựng NTM, UBND TP cho rằng: Việc khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng mô hình NTM là hoàn toàn phù hợp với QĐ 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM gian đoạn 2010-2020; Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 8/9/2009 của Bộ Tài chính về huy động nguồn lực thực hiện đề án xây dựng NTM. Cụ thể như sau:

Tại điểm b, mục 2, phần II, QĐ số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định: “Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh – TP, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình, HĐND tỉnh, TP quy định tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 70% thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Và tại điểm a, mục 1, điều 5, phần II, Thông tư số 174 của Bộ Tài chính khẳng định huy động tối đa nguồn lực địa phương (tỉnh-TP, huyện, xã) để tổ chức triển khai đề án; riêng nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) đề nghị UBND tỉnh, TP báo cáo HĐND xem xét quyết định để lại chi ngân sách xã 100%, nhằm tạo nguồn vốn thực hiện đề án”.

“Như vậy, việc UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương để các địa phương khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đề án xây dựng NTM là hoàn toàn đúng với chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ, ngành TƯ”. UBND TP Hà Nội khẳng định.

“Tuy nhiên, để thực hiện được các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định các địa phương phải làm đầy đủ các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đúng chính sách pháp luật hiện hành, vị trí quy mô của các khu vực được đấu giá phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải được TP phê duyệt mới được triển khai thực hiện.

Hiện nay các địa phương đang kiểm tra, rà soát các vị trí, địa điểm, diện tích đất để báo cáo TP, theo đó các xã chưa thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. UBND TP Hà Nội xin tiếp thu, làm rõ vấn đề Báo NNVN và bạn đọc tường.” Phó Chủ tịch Trịnh Duy Hùng cho biết.

VŨ MINH VIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận