Thứ tư, 26/06/2019 03:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Yên Bái: Cuộc 'lột xác' chưa từng thấy

17/01/2019, 13:59 (GMT+7)

Thực hiện hai Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, tỉnh Yên Bái đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thôn bản, tổ dân phố, tiến tới tinh gọn tối đa bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý điều hành của chính quyền cơ sở.

Việc tinh giản bộ máy đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách. Đây có thể ví là cuộc “lột xác” vĩ đại chưa từng thấy trong mấy chục năm qua ở Yên Bái…

08-35-07_1
Trung tâm TP Yên Bái (Ảnh: Thanh Miền)

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng, tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát, lập đề án và xây dựng kế hoạch sắp xếp lại 37 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với 353 phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và 357 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 835 cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Tính đến hết tháng 12/2018 tỉnh Yên Bái đã giảm được 405 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, bằng 25,52% so tổng số đầu mối tổ chức, đơn vị năm 2015. Giảm 3.780 biên chế, trong đó giảm trực tiếp 2.270 biên chế.

Khối Đảng, đoàn thể, giảm 42 cơ quan, đơn vị. Trong đó sáp nhập văn phòng các Ban đảng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận. Khối đoàn thể giảm 14 phòng ban, giải thể 4 Công đoàn ngành Công Thương, NN-PTNT, Xây dựng, GT-VT.

Khối nhà nước, giảm 363 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 93 phòng, ban chuyên môn các Sở, ban, ngành; 39 phòng chuyên môn; 5 chi cục; 48 phòng, đơn vị thuộc chi cục và tương đương…

Tổng số kinh phí tiết kiệm do tinh giản bộ máy, biên chế từ năm 2015 đến hết 2018 là 925 tỷ, riêng năm 2018 tiết kiệm được 415 tỷ. Một con số khổng lồ chưa từng thấy nếu so với thu ngân sách năm 2018 của tỉnh Yên Bái đạt hơn 2.900 tỷ, thì đây là điều đáng kinh ngạc. Có thể coi đây là lần tinh giản bộ máy lớn nhất từ trước tới nay, một cuộc “lột xác” vĩ đại chưa từng thấy, nhằm tăng cường tính năng động, hiệu quả của mỗi cơ quan, đơn vị.

08-35-07_3
Thôn Suối Giao, huyện Trạm Tấu

Toàn tỉnh Yên Bái có 2.349 thôn bản, tổ dân phố. Năm 2018 tiến hành sắp xếp thí điểm ở huyện Trấn Yên và TX Nghĩa Lộ. Tổng số của hai địa phương này có 333 thôn bản, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp đã giảm được 72 đầu mối, trong đó TX Nghĩa Lộ giảm 29 tổ dân phố, huyện Trấn Yên giảm 42 thôn bản và 1 khu phố.

Việc sắp xếp được chính quyền cấp xã, huyện tiến hành bàn bạc, thăm dò ý kiến của người dân trước khi đưa ra phương án sắp xếp cho phù hợp với địa lý, dân tộc, tập quán… để sau khi sắp xếp có sự đồng thuận cao của người dân, tránh nảy sinh mâu thuẫn giữa các thôn bản, giữa dân tộc này với dân tộc khác.

Từ những kinh nghiệm và bài học rút ra sau khi sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố huyện Trấn Yên và TX Nghĩa Lộ năm 2019 sẽ sắp xếp lại 2.016 thôn bản, tổ dân phố ở 6 huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên và TP Yên Bái.

Số thôn bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp chỉ còn 1.103 thôn bản, tổ dân phố, giảm 913 thôn bản, tổ dân phố tương đương 45,3%. Giảm nhiều nhất là TP Yên Bái với 379 thôn, tổ dân phố bằng 74,9%; huyện Vă Yên giảm 185 thôn bản, tổ dân phố bằng 51,8%; huyện Yên Bình giảm 107 thôn bản, tổ dân phố bằng 37,7%...

Sau khi sắp xếp giảm 985 thôn bản, tổ dân phố trên tổng số 2.349 thôn bản, tổ dân phố. Đồng nghĩa với việc giảm gần 4.000 chức danh trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư thôn, mặt trận thôn, công an thôn… Kinh phí chi cho đội ngũ cán bộ thôn này sau khi giảm, có thể tiết kiệm cả trăm tỷ cho ngân sách nhà nước. Rộng ra cả nước, sau khi sắp xếp lại bộ máy ngân sách nhà nước tiết giảm được cả ngàn tỷ để đầu tư cho phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và an ninh, quốc phòng.

Năm 2019 tỉnh Yên Bái xây dựng phương án sáp nhập 14 xã trước năm 2020; điều chỉnh, sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn để thực hiện phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch của Trung ương và của tỉnh.

08-35-07_6"Thực hiện chỉ đạo của TW, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng rà soát bộ máy tổ chức, biên chế, nhân sự và tiến hành việc sắp xếp lại tổ chức theo đúng quy định của pháp luật: Công khai, dân chủ, minh bạch và thận trọng. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản được gần 4.000 biên chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ công chức, viên chức. Việc sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh Yên Bái ngày càng mạnh mẽ hơn…", ông Hoàng Văn Thuyên, GĐ Sở Nội vụ Yên Bái.
THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận