Thứ hai, 18/06/2018 01:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu cầu thủy điện chi trả dịch vụ rừng

29/07/2013, 09:10 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn yêu cầu các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn yêu cầu các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao Sở NN-PTNT theo dõi, đôn đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) tỉnh tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thu đủ số tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của các doanh nghiệp sản xuất thủy điện đúng thời hạn.

Được biết tại Quảng Nam hiện các doanh nghiệp sản xuất thủy điện trên địa bàn chưa ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm: Cty Cơ khí áp lực Mạnh Nam (nhà máy thủy điện Tà Vi) và HTX Kinh doanh dịch vụ Duy Sơn II (nhà máy thủy điện Duy Sơn 2). UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị này phải khẩn trương thực hiện việc ký kết hợp đồng và nộp tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường trước ngày 10/8/2013.

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất thủy điện trên địa bàn Quảng Nam đã ký kết hợp đồng ủy thác nhưng chưa nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định về Quỹ BV-PTR gồm: Cty CP Sông Ba (nhà máy thủy điện Khe Diên), Cty CP Xây dựng 699 (nhà máy thủy điện Trà Linh 3), Cty CP Thủy điện Geruco Sông Côn (nhà máy thủy điện Sông Kôn 2), Cty CP Thủy điện Sông Vàng (nhà máy thủy điện An Điềm 2).

Tỉnh Quảng Nam yêu các đơn vị chuyển trả đủ số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại hợp đồng ủy thác đã ký kết với Quỹ BV-PTR tỉnh Quảng Nam trước ngày 31/7/2013.

 

 

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận