| Hotline: 0983.970.780

  • Xanh hóa, chuẩn hóa nền nông nghiệp

    'Nông nghiệp 24H' của NongnghiepRadio ngày 08/6 sẽ có những nội dung chính sau: Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục phiên chất vấn tại nghị trường; xây dựng đề xuất Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp carbon thấp và tăng trưởng xanh; Đảo Lý Sơn đang bị 'biển nuốt';...

    Nông nghiệp Radio

Tự động
Xem thêm