| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm ngành tôm bền vững

Để ngành tôm phát triển mạnh mẽ và bền vững, cần chú trọng và khâu kiểm soát chất lượng tôm giống, hệ thống thuỷ lợi giúp nâng cao tỉ lệ thành công nuối tôm.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp