| Hotline: 0983.970.780

Cam sành Hà Giang tụt giá, không có đầu ra1

Cam sành Hà Giang đang vào vụ, thế nhưng nông dân nhiều nơi tại Hà Giang bất lực trước tình trạng cam chín rụng đỏ vườn, không có đầu ra.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp