| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 06/06/2022 , 18:24 (GMT+7)
Thứ Hai 06/06/2022 , 18:24 (GMT+7)

Xây dựng và lan tỏa mô hình hữu cơ sinh học trên cây ăn trái, chia sẻ từ bà con nông dân HTX nhãn Nhơn Nghĩa, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn, đưa các giải pháp sinh học đến với bà con nông dân, truyền thông nâng cao giá trị sản phẩm nông sản.