| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 31/12/2020 , 19:30 (GMT+7)

Vai trò bảo hiểm thất nghiệp trong thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Thứ Năm 31/12/2020 , 19:30 (GMT+7)

Khi dịch Covid-19 tác động lớn đến kinh tế, xã hội khiến nhiều người lao động mất việc thì bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự phát huy vai trò, tính ưu việt của mình.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp