Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Vụ đông 2019: Trồng rải vụ giảm áp lực tiêu thụ

Vụ đông 2019: Trồng rải vụ giảm áp lực tiêu thụ

Trồng trọt 12/09/2019 - 13:51

Các địa phương bố trí tỷ lệ trên 60% nhóm cây ưa ấm và dưới 40% nhóm cây ưa lạnh. Áp dụng trồng rải vụ để giảm áp lực trong quá trình tiêu thụ...

Báo Nông Nghiệp