Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận đề nghị cung cấp thông tin những người liên quan 'bệnh nhân 34'

Bình Thuận đề nghị cung cấp thông tin những người liên quan 'bệnh nhân 34'

Xã hội 12/03/2020 - 17:44

Đó là nội dung văn bản đề nghị của Văn phòng UBNB tỉnh Bình Thuận gửi Thường trực Ban Chấp hành Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Thuận vào ngày 12/3.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp