| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 14/11/2020 , 11:23 (GMT+7)

Cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy 14/11/2020 , 11:23 (GMT+7)

Toàn văn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kêu gọi toàn ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện 2 chương trình lớn là Cơ cấu lại nền nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp