| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 14/11/2020 , 11:23 (GMT+7)

Cơ cấu lại nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy 14/11/2020 , 11:23 (GMT+7)

Toàn văn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kêu gọi toàn ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện 2 chương trình lớn là Cơ cấu lại nền nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp