| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III:

Đại hội của 'đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển'

Thứ Ba 11/08/2020 , 13:28 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III được tổ chức thành công, qua đó bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III diễn ra tại Hà Nội vào sáng 11/8. Ảnh: Đinh Tùng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III diễn ra tại Hà Nội vào sáng 11/8. Ảnh: Đinh Tùng.

Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức trọng thể vào sáng 11/8 tại Hà Nội với chủ đề “Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành”; là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT cho biết: Đến thời điểm này 59/59 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành chương trình Đại hội Đảng bộ, chi bộ trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đúng, đủ nội dung quy định của Đảng.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, công phu; đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và có chất lượng theo tinh thần đổi mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề 'Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành'. Ảnh: Tùng Đinh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành”. Ảnh: Tùng Đinh.

Các nội dung trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu nghiêm túc và tối đa các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm.

“Có thể nói, báo cáo chính trị trình Đại hội thực sự kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, tập thể Bộ NN-PTNT và thể hiện được tinh thần chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cấp trên”, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III được tổ chức đúng vào thời điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, đất nước ta trải qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đây cũng là thời điểm toàn ngành NN-PTNT vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng Bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá toàn bộ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cơ sở đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và gải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng thảo luận và thông qua các nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội sáng suốt lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ III những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Qua đó tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT, cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã phát huy trí tuệ, phối hợp với Ban Cán sự Đảng bộ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, cả 4 nhóm chỉ tiêu phát triển ngành chúng ta đều đạt và vượt.

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2,62%/năm, đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt 41 tỷ USD (vượt mục tiêu đề ra). Cả nước đã có hơn 58% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra); tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 42% (đạt mục tiêu đề ra).

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ NN-PTNT đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm dưới 1%.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tùng Đinh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tùng Đinh.

Đại hội xác định mục tiêu chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 33 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước) và chuẩn bị danh sách nhân sự để trình Đại hội là 36 đồng chí.

Lựa chọn người có đức, có tài tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ

Ngoài các tiêu chuẩn chung, nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa III phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể, như tốt nghiệp đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên (riêng cơ cấu Đoàn Thanh niên Bộ trình độ trung cấp trở lên)... Phấn đấu thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi (tỷ lệ cán bộ trẻ khoảng 10%, từ 40 - 50 tuổi khoảng 40%; còn lại là trên 50 tuổi); tỷ lệ nữ không dưới 15% và Ban Chấp hành đổi mới không dưới 1/3 so với đầu khóa cũ.

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Văn Trường, Đại hội đã tiến hành kiểm phiếu bằng máy, dưới sự hỗ trợ của tổ kỹ thuật thuộc Viện Công nghệ thông tin - Bộ Quốc phòng, do Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu nên kết quả kiểm phiếu rất tin cậy.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III đã bầu ra 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Đồng chí Lương Văn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng vụ Pháp chế.

3. Đồng chí Lê Thành Công - Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT.

4. Đồng chí Phan Thành Công -  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.

5. Đồng chí Ngô Thị Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi.

6. Đồng chí Phạm Văn Đương - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

7. Đồng chí Ngô Hồng Giang - Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Đồng chí Phí Hồng Hải - Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

9. Đồng chí Ngô Thế Hiên - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê.

10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

11. Đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

12. Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính.

13. Đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y.

15. Đồng chí Trần Đình Luân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản.

16. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chánh Văn phòng Ban Cán sự.

17. Đồng chí Nguyễn Quốc Oánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I.

18. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

19. Đồng chí Lê Quốc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

20. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

21. Đồng chí Trần Công Thắng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.

22. Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Bộ.

23. Đồng chí Vũ Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

24. Đồng chí Lê Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

25. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

26. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

27. Đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp.

28. Đồng chí Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

29. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

30. Đồng chí Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

31. Đồng chí Phạm Anh Tuấn -  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch.

32. Đồng chí Hà Hữu Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

33. Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch.

Xem thêm
Nông nghiệp Nam Định phát triển toàn diện

Nông nghiệp Nam Định phát triển toàn diện

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định phát triển khá toàn diện. Giá trị nông, lâm, thủy sản toàn ngành ước đạt hơn 20.300 tỉ đồng.

Nữ sinh 15 tuổi tử vong sau đám cháy lớn

Nữ sinh 15 tuổi tử vong sau đám cháy lớn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 15/1, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Phạm Văn Ch. (số 28, phố Hùng Thắng, TT. Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Về Serbia, tôi kể chuyện Việt Nam!

Về Serbia, tôi kể chuyện Việt Nam!

“Khi về Serbia, tôi sẽ kể với người dân ở đó về chiến công chống dịch Covid-19 của Việt Nam”, đó là lời nhắn nhủ của bệnh nhân 370.