| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 17/02/2021 , 07:00 (GMT+7)

Kỹ thuật cắt tỉa tạo tán cho cây xoài

Thứ Tư 17/02/2021 , 07:00 (GMT+7)

Cây Xoài là loại cây ăn quả rất phổ biến Việt Nam. Để mang lại năng suất cao thì cần kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cây xoài để đạt hiệu quả năng suất cao.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp