| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 11/11/2020 , 17:04 (GMT+7)

Phát triển cây ăn quả có múi bền vững

Thứ Tư 11/11/2020 , 17:04 (GMT+7)

Những năm qua, cây có múi tăng mạnh cả về diện tích và sản lượng. Do đó, các địa phương cần điều chỉnh phù hợp để phát triển bền vững loại cây này.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp