| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 27/08/2020 , 14:37 (GMT+7)

Sản phẩm OCOP gia tăng thu nhập, góp phần hoàn thành xây dựng Nông thôn mới

Thứ Năm 27/08/2020 , 14:37 (GMT+7)

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các địa phương triển khai, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Góp phần hoàn thành xây dựng Nông thôn mới.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp