| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 26/08/2020 , 12:19 (GMT+7)

Sâu cuốn lá hại lúa xuất hiện mật độ cao

Thứ Tư 26/08/2020 , 12:19 (GMT+7)

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và rầy lứa 6 đang nở rộ ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, mật độ tương đối cao so với năm 2019.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp