| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 26/08/2020 , 12:19 (GMT+7)

Sâu cuốn lá hại lúa xuất hiện mật độ cao

Thứ Tư 26/08/2020 , 12:19 (GMT+7)

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và rầy lứa 6 đang nở rộ ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, mật độ tương đối cao so với năm 2019.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp