| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 16/06/2022 , 09:03 (GMT+7)
Thứ Năm 16/06/2022 , 09:03 (GMT+7)

Tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) đưa ra nhiều sáng kiến nghiên cứu cho Việt Nam, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất.