| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 01/06/2022 , 17:09 (GMT+7)
Thứ Tư 01/06/2022 , 17:09 (GMT+7)

Việt Nam là nước đầu tiên nghiên cứu, sản xuất thành công vacxin thương mại phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi, góp phần xây dựng chuỗi thịt lợn bền vững.